Меню KDT
Для того чтобы сменить домен на .edu.kz прежде необходимо заполнить заявку на сайте otanbilim.kz/requestsedu
Уважаемые школы!!! мы набираем группы для бесплатного обучения по теме "Возможности вашего сайта". Заявки принимаются через службу технической поддержки (тикет)

logo.png?_=1524731137
Астана қаласы әкімдігінің «Ыбырай Алтынсарин атындағы № 83 мектеп-гимназия» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны


+7 7172 49-07-40

Статикалық бет

 

 

2018 жылдың 9 айының қорытындысы

Астана қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департамент қызметінің нәтижелері туралы ақпарат.

 

Астана қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті (бұдан әрі - Департамент) «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы 2015 жылғы 12 қарашадағы № 392-VZRK Заңының 14-бабына сәйкес (бұдан әрі - Заң) 2018 жылдың 9 ай көрсеткіші бойынша 120 аудиторлық іс-шара өткізілді.

Аудиттелген қаражаттың жалпы көлемі 172,3 млрд. теңге болды. Жүзеге асырылған іс-шаралар нәтижесінде 86,8 млрд. теңге немесе 50,4% аудитпен қамтылған жалпы сомасынан құралады, оның ішінде қаржылық бұзушылықтар 18,9 млрд. теңгеден астам соманы немесе 21,7 % құрайды, ал процессуалдық бұзушылықтар саны - 20,8 млрд. теңгеге немесе 23,9 % - ға ие болды, мемлекеттік сатып алу туралы заң бұзушылықтар жалпы сомасының 47,1 млрд.теңге немесе 54,4 % анықталды.

Сонымен қатар, өзара іс-қимыл шеңберінде ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган прокурорлары мен қылмыстық қудалау қызметекерлерімен бірлесе Департамент мамандары 56 тексеруге қатысты, тексеру барысында шамамен 7,1 млрд. теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзу 2,4 млрд. теңгені құрады.

Қаржылық бақылау шаралары жоғарыда аталған Заңның 5-бабы 2-тармағына сәйкес анықталған бұзушылықтарды жою үшін барлық мемлекеттік органдар, ұйымдар мен лауазымды адамдар тапсырыстар үшін міндетті болып табылады және жауапты адамдарды қарау, олар жасаған. бұзушылықтардың жалпы сомасының 18,9 миллиард өтемақы / оңалту жатады, бүгінгі күнге дейін бюджет кiрiсiне өтелуге, ал жұмыстар мен қызметтерді орындау қалпына ол туралы, тауарларды жеткізу астам 5,1 млрд. теңге.

Бюджетке өтеу және қалпына келтіру үшін қалған сомалар үшін жұмыстар мен қызметтерді орындау арқылы қылмыстық, соттық және талапқа байланысты жұмыстар жүргізіледі.

Жасалған бұзушылықтар үшін 65 лауазымды адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

Сондай-ақ, жауап шараларының бірі мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттерінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайда, материалдарды тиісті аудиторлық дәлелдерге құқық қорғау органдарына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қозғау және (немесе) қарауға уәкiлеттi органдарға беру болып табылады.

Мәселен, есепті кезеңде әкімшілік лауазымды және әкімшілік лауазымды тұлғаларға қатысты 52 шешім бойынша жалпы сомасы 5,4 млн. теңге салынды, оның ішінде 4,3 млн. теңгені немесе 79,6 % -ды құрады.

Рәсімдік шешім қабылдау үшін құқық қорғау органдарына 24 аудиторлық материалдары берілді.

Аудиттің нәтижесінде белгілі бір нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру жөнінде шаралар қабылдау жөнінде ұсынымдар жасалды.

Департаменттің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және болдырмау және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің Этикалық кодексінің сақталуы жөніндегі іс-шаралары құқық қорғау органдары мен Этика Кеңесінің өкілдерімен бірлесіп әзірленген іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік жағдайын жасау мақсатында, Департаменттің қызметкерлерімен жеке жоспар бойынша, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама бойынша әрбір маманның назарына сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, этикалық және кәсіптік мінез-құлық нормаларының қатаң сақталуына назар аудару бойынша мақсатты жұмыс жүргізіледі.

Аудиторлық объектіге мамандарды жіберген кезде дайындық жұмыстары, аудиттің сапасы жөніндегі нұсқаулық, мемлекеттік аудит стандарттары мен қаржылық бақылау және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың алдын алу міндетті болып табылады.

Департаменттің қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың алдын алу және алдын-алу мәселелері Департамент басшылығының үнемі жеке бақылауында болады.

Бюджет қаражатын негізсіз пайдалануды және басқа да қаржылық бұзушылықтарды өз уақытында басу мақсатында, сенім телефоны жұмыс істейді: 35-20-23, мекен жайы Петров көшесі 5 үй, Департамент ғимаратының фойесінде жеке және заңды тұлғалардын өтініштерің, тұрғындарды қабылдау кестесі бар.


Информация о результатах деятельности Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане

по итогам 9 месяцев 2018 года

 

Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Астане (далее – Департамент) в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан«О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года №392-VЗРК (далее-Закон) в пределах компетенций за 9 месяцев текущего года проведены 120 аудиторских мероприятий.

Общий объем охваченных аудитом средств составил более 172,3 млрд. тенге. Из которых в результате проведённых мероприятий выявлены нарушения на общую сумму 86,8 млрд. тенге или 50,3 % от общего объема средств охваченных аудитом, из них финансовые нарушения составили свыше 18,9 млрд.тенге или 21,7 % от общей суммы выявленных нарушений, нарушения процедурного характера составила – 20,8 млрд. тенге или 23,9 % от общей суммы выявленных нарушений и нарушения законодательства о государственных закупках составили более 47,1 млрд. тенге или 54,4 % общей суммы выявленных нарушений.

Наряду с этим, в рамках взаимодействия, уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту с органами прокуратуры и уголовного преследования работники Департамента, в качестве привлеченных специалистов, приняли участие в 56 проверках, в ходе которых выявлены нарушения на общую сумму около 7,1 млрд. тенге, в том числе нарушения законодательства о государственных закупках составили 2,4 млрд.тенге.

В соответствии с п.2 статьи 5 вышеуказанного Закона мерами реагирования финансового контроля являются вынесение обязательного для исполнения всеми государственными органами, организациями и должностными лицами предписания об устранении выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших. Из общей суммы установленных нарушений подлежит возмещению/восстановлению свыше 18,9 млрд. тенге, из которых на сегодняшний день возмещено в доход бюджета и восстановлены, путем выполнения работ и услуг, поставкой товаров более 5,1 млрд. тенге.

По оставшейся сумме по возмещению в бюджет и восстановлению, путем выполнения работ и услуг, ведутся уголовные, судебные и претензионно- исковые работы.

За допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 65 должностных лиц.

А также, одним из мер реагирования являются, в случаях выявления признаков уголовных или административных правонарушений в действиях должностных лиц объекта государственного аудита передача материалов с соответствующими аудиторскими доказательствами в правоохранительные

органы или органы, уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях.

Так, за отчетный период по возбужденным в отношении должностных лиц объектов аудита административным делам, наложены штрафы на общую сумму 5,4 млн. тенге по 52 постановлениям, из которых поступили бюджет 4,3 млн. тенге или 79,6%.

В правоохранительные органы для принятия процессуального решения переданы 24 аудиторских материала.

По итогам аудита даны рекомендации принять меры по совершенствованию отдельных нормативных правовых актов.

ДеятельностьДепартамента, направленная на предупреждение и профилактику коррупционных правонарушений и соблюдение Этического Кодекса государственных служащих Республики Казахстан, проводится в соответствии с разработанным планом мероприятий, во взаимодействии с правоохранительными органами и с представителями Совета по этике.

В целях создания обстановки нетерпимости к проявлениям коррупции, проводится целенаправленная работа, в том числе техническая учеба с сотрудниками Департамента по отдельному плану в том числе по антикорруционному законодательству, до сведения каждого специалиста доведено требование по неукоснительному соблюдению положений антикоррупционного законодательства, этических и профессиональных норм поведения на объекте аудита. При направлении специалистов на объект аудита, в обязательном порядке проводится подготовительная работа, инструктаж по вопросам качества аудита, соответствия его Стандартам государственного аудита и финансового контроля и профилактики коррупционных правонарушений.

Данные вопросы профилактики и недопущения коррупционных правонарушений среди сотрудников Департамента, находятся на постоянном личном контроле руководства Департамента.

В целях своевременного пресечения необоснованного использования бюджетных средств и других финансовых нарушений действует телефон доверия: 35-20-23, в фойе здания Департамента размещен ящик для приема обращений физическихи юридических лиц и график приема гражданпо адресу: Петрова 5.


 

Әлеуетті өнім берушілерге белгіленетін біліктілік талаптары

 

Жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік сатып алу саласындағы қолданыстағы заңнама әлеуетті өнім берушілерге біліктілік талаптарын белгілеу мүмкіндігін қарастырады.

Конкурстық/аукционды құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қандай біліктілік талаптарын белгілеу мүмкіндігін төменнен қараймыз.

Мәселен, «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Заңының (бұдан әрі – Заң) 9-бабы 1-тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады:

1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы;

2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы;

3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы;

4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы;

5) жұмыс тәжірибесінің болуы.

Осы тармақтың 5) тармақшасының талабы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларымен (бұдан әрі - Қағида) айқындалатын өлшемшарттарға сәйкес белгіленеді.

Қағиданың 442-тармағына сәйкес, 442. Конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) әлеуетті өнім берушілердің сатып алынатын тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет нарығындағы жұмыс тәжірибесі келесі өлшемшарттарға сәйкес:

1) егер конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға бөлінген қаржы тиісті қаржы жылына белгіленген елу мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын болса, екі жылға дейін;

2) егер конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға бөлінген қаржы тиісті қаржы жылына белгіленген екі жүз мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын болса, бес жылға дейін белгіленуі мүмкін.

Бұл ретте, Заңның жоғарыда көрсетілген бабының 2-тармағына сәйкес, сы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген:

1) мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін;

2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Айналысуы үшін рұқсат алу, хабарлама жіберу қажет болатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын әлеуетті өнім берушінің құқық қабілеттілігі Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы расталады.

Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады.

Заңның 9-бабы 1-тармағында белгіленген біліктілік талаптары – әлеуетті өнім беруші өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігер не қызметтер көрсету бойынша бірлесіп орындаушы ретінде тартуды көздейтін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларға және заңды тұлғаларға да қолданылады.

Жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларын) тартуды көздейтін әлеуетті өнім беруші жұмыстарға не көрсетілетін қызметтерге тартылатын қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) осы баптың 1-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға ұсынуға тиіс.

Жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін орындау үшін қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушыларды) тартылған жағдайда, олардың Заңның 9-бабы 1-тармағына белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар олар орындайтын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түріне беріледі.

Жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемі орындалатын жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің жиынтық түрде үштен екісінен аспауға тиіс.

Бұл ретте қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету көлемдерін өзге де қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беруге тыйым салынады.

Біліктілік талаптары Заңның 37, 38-баптарында, 39-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында және 3-тармағында және 42-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жағдайларына қолданылмайды.

Заңның 31, 50-баптарында және 51-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 1-тармағында көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 

 

Астана қаласы бойынша

Ішкі мемлекеттік аудит

департаменті камералды бақылау

бөлімінің басшысы Исахметов Талгат Айдарбекович

 

 

Астана қаласы бойынша

Ішкі мемлекеттік аудит

департаменті Жоспарлау,

талдау және есептілік

бөлімінің басшысы Байкуанышов А.А.
 

Квалификационные требования, устанавливаемые к потенциальным поставщикам.

 

Действующее законодательство в сфере государственных закупок в целях обеспечения качества поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг предусматривает возможность установления квалификационных требований к потенциальным поставщикам.

Какие квалификационные требования можно установить к потенциальным поставщикам в конкурсной/аукционной документации рассмотрим ниже.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования:

1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;

3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг;

5) наличие опыта работы.

Требование подпункта 5) настоящего пункта устанавливается в соответствии с критериями, определяемыми правилами осуществления государственных закупок (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям:

1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год;

2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год.

При этом, согласно пункта 2 вышеуказанной статьи Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые:

1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;

2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации.

В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Квалификационные требования, установленные пунктом 1 статьи 9 Закона, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи.

В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения отдельных видов работ либо услуг документы, подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 статьи 9 Закона, представляются на выполняемые ими виды работ, услуг.

Предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ или оказываемых услуг.

При этом субподрядчикам (соисполнителям) запрещается передавать иным субподрядчикам (соисполнителям) объемы выполнения работ либо оказания услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Квалификационные требования не распространяются на случаи осуществления государственных закупок, предусмотренные статьями 37, 38, подпунктом 2) пункта 2 и пунктом 3 статьи 39 и статьей 42 Закона.

Не допускается установление квалификационных требований, не предусмотренных пунктом 1 статьи 9 Закона, за исключением случаев, предусмотренных статьями 31, 50 и пунктом 6 статьи 51 настоящего Закона.

 

 

Руководитель отдела камерального контроля

Департамента внутреннего государственного

Аудита по городу Астана Исахметов Талгат Айдарбекович

 

Руководитель отдела планирования,

анализа и отчетности Департамента

внутреннего государственного аудита по г. Астана Байкуанышов А.А.

 

Әлеуметті өнім бершілерді біліктілік талаптарына

сәйкес келмеуін тану негіздері

 

Мемлекеттік сатып алу саласында бұзушылықтардың таратылған түрінің бірі әлеуетті өнім берушілерді конкурстық құжаттамада көзделген біліктілік талаптарына сәйкес келмеуін негізсіз тану болып табылады.

Бұрын «Әлеуетті өнім берушілерге белгіленетін біліктілік талаптары» атты мақаласында бізбен әлеуетті өнім берушілерге белгіленуі мүмкін біліктілік талаптары қарастырылды. Бұл егер әлеуетті өнім берушілер осындай сәйкестікке өздерін растамаған жағдайда, конкурстық құжаттамада көзделген әлеуетті өнім берушілерді біліктілік талаптарына сәйкес келмеу деп тану үшін осы тараптан бастапқы нүкте болып табылады.

Алайда, әлеуетті өнім берушілерді біліктілік талаптарына сәйкес келмеуін конкурстық комиссиямен танылған жағдайлар аз емес.

Ұқсас бұзушылықтар әлеуетті өнім берушілерді біліктілік талаптарына сәйкес келмеу деп тануға негіз қарастырылған мемлекеттік сатып алу саласындағы қолданыстағы заңнаманы білмеу бойынша ғана рұқсат етілетінін сенгім келеді.

Аталған мақалада мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнамада көзделген өнім берушілерді біліктілік талаптарына сәйкес келмеу деп тануға негіздерін қарастырамыз.

«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-баптың 1-тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші мынадай негіздердің бірі бойынша:

1) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерінің (бірлесіп орындаушысының) біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін құжат (құжаттар) ұсынбағанда;

2) әлеуетті өнім беруші өзінің сәйкестігін растау үшін ұсынған құжаттарда қамтылған ақпараттың негізінде біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, сондай-ақ ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерінің (бірлесіп орындаушысының) біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі фактісі анықталғанда;

3) біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпарат беру фактісі анықталғанда біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп танылады.

Заңның осы бабының 2-тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушіні және (немесе) ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерін (бірлесіп орындаушысын) осы баптың 1-тармағында көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тануға жол берілмейді.

Бұдан басқа, Заңның 27-бабы 6-тармағы 1) тармақшасына сәйкес, Әлеуетті өнім беруші осы баптың 4-тармағына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіргеннен кейін, егер ол және (немесе) ол тартатын қосалқы

мердігер (бірлесіп орындаушы) осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы деп танылмайды).

Өз кезегінде, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидасының (бұдан әрі – Қағида) 150-тармағы 1) тармақшасымен, Әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы болып танылған) конкурсқа жіберілмейді егер:

1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса:

Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәліметтер расталатын рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (бағытталған) рұқсаттардың (хабарламалардың) болмауы. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде мәліметтер болмаған жағдайда әлеуетті өнім беруші рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (бағытталған) тиісті рұқсаттардың (хабарламалардың) нотариалдық куәландырылған көшірмесін ұсынады;

әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және сатуға, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың, басқа да құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынбауы;

мемлекеттік кірістер органының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайтын бір теңге мөлшерінде және одан астам салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) болуы;

конкурстық құжаттаманың 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы;

әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) белгіленген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде біліктілік талаптарға сәйкес келмеуі;

конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы;

біліктілік талаптары бойынша дұрыс ақпараттың берілмеу фактісі анықталса;

банкроттық не тарату рәсіміне жатса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы деп танылмайды).

Бұл ретте, мемлекеттік кірістер органының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайтын бір теңге мөлшерінде және одан астам

салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) болуын ескерген жөн.

Бұдан басқа, Қағиданың 136-тармағына сәйкес, әлеуетті өнім берушілердің банкроттық не тарату рәсіміне қатысы жоқтығы бөлігінде, олардың біліктілік талаптарына сәйкестігін нақтылау мақсатында конкурстық комиссия банкроттық не тарату рәсімдерін өткізуге бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған ақпаратты қарайды.

Осылайша, мемлекеттік сатып алу саласында бұзушылықтарды болдырмау барысында, әлеуетті өнім берушілері біліктілік талаптарына сәйкес келуін не сәйкес келмеуін тану туралы мәселені шешу кезінде, мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген әлеуетті өнім берушілерді біліктілік талаптарына сәйкес келмеу деп тану негіздемесін ескеру қажет.

 

Астана қаласы бойынша

Ішкі мемлекеттік аудит

департаменті камералды бақылау

бөлімінің басшысы Исахметов Талгат Айдарбекович

 

 

Астана қаласы бойынша

Ішкі мемлекеттік аудит

департаменті Жоспарлау,

талдау және есептілік

бөлімінің басшысы Байкуанышов А.А.

 

Основания признания потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям

 

Одной из распространенных видов нарушений в сфере государственных закупок является необоснованное признание потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям, предусмотренной конкурсной документацией.

Ранее в статье «Квалификационные требования, устанавливаемые к потенциальным поставщикам» нами рассмотрены квалификационные требования, которые могут быть установлены к потенциальным поставщикам. Это и является своего рода исходной точкой для признания потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, в случае если потенциальные поставщики не подтвердили свое соответствие таким требованиям.

Однако, немало случаев, когда потенциальные поставщики необоснованно признаются конкурсной комиссией не соответствующими квалификационными требованиям.

Хочется верить, что подобные нарушения допускаются исключительно по незнанию действующего законодательства в сфере государственных закупок, где предусмотрены основания признания потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям.

В данной статье рассмотрим основания признания потенциальных поставщиков не соответствующим квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством в сфере государственных закупок.

Согласно пункту 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований:

1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг;

2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям;

3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

Согласно пункту 2 данной статьи Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Кроме того, согласно подпункту 1) пункта 6 статьи 27 Закона, потенциальный поставщик не может быть допущен к участию в конкурсе (признан участником конкурса) после приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации согласно пункту 4 настоящей статьи, если он и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель) определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям, определенным настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок.

В свою очередь подпункт 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), гласит, что потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям:

1) отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг;

3) наличие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), определяемые веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов;

4) непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации;

5) несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации);

6) несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами,

достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации;

7) установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям;

8) подлежит процедуре банкротства либо ликвидации;

При этом необходимо учесть, что наличие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

Кроме того, согласно пункту 136 Правил, в целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации конкурсная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

Таким образом, во избежание допущения нарушений норм законодательства в сфере государственных закупок, при решении вопроса о признании потенциальных поставщиков соответствующими либо не соответствующими квалификационным требованиям необходимо учитывать основания признания потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям, предусмотренные законодательством о государственных закупках.

 

 

Руководитель отдела камерального контроля

Департамента внутреннего государственного

Аудита по городу Астана Исахметов Талгат Айдарбекович

 

Руководитель отдела планирования,

анализа и отчетности Департамента

внутреннего государственного аудита по г.Астана Байкуанышов А.А.

 

Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы бұзу салдары

 

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу үлкен назарды, мемлекеттік сатып алу саласындағы білім мен дағдыларды талап етеді.

Сонымен бірге, лауазымды тұлғалар заңнаманы білмеуіне және мемлекеттік сатып алу ресімдерін бұзу салдарына байланысты, әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғатын осындай бұзушылықтарға жол берген біраз жағдайлар бар.

Осыған байланысты, бұзушылықтар мен жауаптылық түрлерін қарастыруды ұсынамыз.

Мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамаларын бұзғанына әкімшілік жауаптылық «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 207-бабымен қарастырылған.

Мәселен, Кодекстің жоғарыда көрсетілген баптың бірінші бөлігіне сәйкес, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) қойылатын не баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпаратта әлеуетті өнім берушілерге сандық жағынан өлшенбейтін және (немесе) әкімшілендірілмейтін кез келген талаптар белгілеу не сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң жекелеген әлеуеттi өнiм берушiлерге тиесiлiлігiн айқындайтын сипаттамаларын көрсету арқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын бұзу – лауазымды адамдарға 50 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

Аталған құқық бұзушылықтар субъектісі – конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) қойылатын не баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

Қарастырылып отырған баптың екінші бөлігі конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылау шеңберінде келіп түскен, конкурстық құжаттаманың (аукиондық құжаттаманың) жобасына ескертулерді уақтылы қарамау, сол сияқты мемлекеттік сатып алу веб-порталында конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылау хаттамасын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың (аукиондық құжаттаманың) мәтінін уақтылы орналастырмау – лауазымды адамдарға 30 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

Аталған құқық бұзушылықтың лауазымды тұлғасы мемлекеттік сатып алуды ресімдерін ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту, Кодекстің 207-бабының үшінші бөлігімен және Қазақстан Республикасының Президентімен, тапсырыс берушімен немесе оның міндеттерін орындаушы тұлғамен айқындалатын бірінші басшыға на жауапты хатшыға немесе өзге де жауапты хатшының уәкілеттілігін жүзеге асыратын тұлғаға әкімшілік айыппұл 100 АЕК мөлшерінде салынатыны көзделген.

Конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмдерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келтіру мерзімі өткеннен кейін, конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмдi жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиiсті түрде ресiмделмеген құжаттарды сәйкес келтiруге байланысты конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) сұрау салуды жіберуі және өзге де әрекеттері – лауазымды адамдарға қарастырылып отырған Кодекстің төртінші бөлігімен 100 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

Аталған құқық бұзушылыққа 100 АЕК мөлшерінде лауазымды тұлғаға айыппұл түрінде әкімшілік жауаптылық қарастырылған.

Аталған бөліктерде лауазымды тұлғалар ретінде конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасы және оның орынбасары, сондай-ақ конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелері мен хатшысы түсіндіріледі.

Бұдан басқан, Кодекстің 207-бабының бесінші бөлігі әлеуеттi өнiм берушiлерге және (немесе) олар тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлеріне (бiрлесiп орындаушыларына) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген бiлiктiлiк талаптарын белгiлеу – лауазымды адамдарға 100 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келетіні қарастырылған.

Аталған бұзушылықтар бойынша лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасының Президентімен, тапсырыс берушімен немесе оның міндеттерін орындаушы тұлғамен айқындалатын бірінші басшыға на жауапты хатшыға немесе өзге де жауапты хатшының уәкілеттілігін жүзеге асыратын тұлға болып табылады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн өлшемшарттарды конкурстық құжаттамаға енгiзбеу бөлiгiнде бұзу – мемлекеттік сатып алуды ресімдерін ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға 50 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.

Кодекстің 207-бабының жетінші бөлігі Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн өлшемшарттардың салыстырмалы мәнiн конкурстық баға ұсыныстарына қолданбау бөлiгiнде бұзу – лауазымды адамдарға 50 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келетінін қарастырады.

Бұл жағдайда, лауазымдық тұлғалар конкурстық комиссияның төрағасы және оның орынбасары, сондай-ақ конкурстық комиссия мүшелері танылады.

Әкімшілік жауаптылық әлеуеттi өнiм берушiнi және (немесе) ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлерін (бiрлесiп орындаушыларын) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген негiздер бойынша бiлiктiлiк талаптарына және (немесе) конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес

келмейді деп тану – лауазымды адамдарға 100 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға алып келетіні қарастырылады.

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде лоттарға бөлмеу – лауазымды адамдарға 50 АЕК мөлшерінде айыппұл қарастырылған (тоғызыншы бөлігі).

Бұл бұзушылыққа мемлекеттік сатып алуды ресімдерін ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлға жауаптылықты алады.

Конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) заңсыз шешiм қабылдауына негiз болған, сараптама комиссиясының не сарапшының көрiнеу жалған сараптамалық қорытынды дайындауы – 50 АЕК мөлшерiнде айыппұл Кодекстің 207-бабының оныншы бөлігімен қарастырылған.

Кодектінің 207-бабы он бірінші бөлігіне сәйкес, мынадай:

1) тапсырыс беруші өнім берушімен мемлекеттік сатып алу туралы шартты біржақты тәртіппен бұзған, оны орындау барысында өнім берушінің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтіні немесе нәтижесінде осындай шарт жасалып, оның конкурс (аукцион) жеңімпазы болуына мүмкіндік берген осындай талаптарға сәйкестігі туралы анық емес ақпарат бергені анықталған;

2) өнiм берушi өзiмен жасалған мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелерiн орындамаған не тиiсiнше орындамаған жағдайларда, тапсырыс берушiнiң әлеуеттi өнiм берушiлердi, өнiм берушiлердi мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгiнбеуi немесе уақтылы жүгiнбеуi – лауазымды адамдарға 30 АЕК мөлшерiнде айыппұл қарастырылған.

Бұл бұзушылыққа мемлекеттік сатып алуды ресімдерін ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлға жауаптылықты алады.

Бұзушылықтардың ерекше кездесетін түрі Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру – лауазымды адамдарға 100 АЕК мөлшерiнде айыппұл Кодекстің 207-бабы он екінші бөлігінде көзделген.

Бұл бұзушылыққа мемлекеттік сатып алуды ресімдерін ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың бірінші басшысы, тапсырыс беруші немесе оның міндетін атқарушы тұлға жауаптылықты алады.

Және, соңғысы, Кодекстің 207-бабы он үшінші бөлігінде конкурсқа (аукционға) қатысуға алдын ала жіберу хаттамаларында конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы әлеуетті өнім берушінің конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін қабылдамау себептерін егжей-тегжейлі сипатталуын, оның ішінде оның біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсетпеу – лауазымды адамдарға 10 АЕК мөлшерiнде айыппұл әкімшілік жауаптылық қарастырылған.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, мемлекеттік сатып алу саласында заңнама нормаларын бұзуды және тиістінше әкімшілік жауаптылықты болдырмау барысында, конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) бекіту сатысында шешім қабылдау немесе ақпараттық орналастыру кезінде, бағалы ұсыныстарға сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) алдын ала талқылау аясында түскен конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына ескертулерді қарастыру кезінде, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған кезде, әлеуетті өнім берушілерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттамаға сәйкес келмеуін тану туралы шешім қабылдаған кезде, шартты тікелей жасау жолымен бір дереккөз тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде және қарастырылған Кодекстің он бірінші бабымен көзделген жағдайларда шарттарды орындау сатысында аса назарға алу ұсынылады.

 

 

Астана қаласы бойынша

Ішкі мемлекеттік аудит

департаменті камералды бақылау

бөлімінің басшысы Исахметов Талгат Айдарбекович

 

 

Астана қаласы бойынша

Ішкі мемлекеттік аудит

департаменті Жоспарлау,

талдау және есептілік

бөлімінің басшысы Байкуанышов А.А.

 

Последствия нарушения законодательства в сфере государственных закупок

 

Организация и проведение государственных закупок требует огромного внимания, знаний и навыки в сфере государственных закупок.

Наряду с этим немало случаев, когда должностные лица в силу незнания законов и последствий нарушения процедур государственных закупок допускают такие нарушения, которые влекут за собой административную ответственность.

В этой связи, предлагаем рассмотреть виды нарушений и ответственность.

Административная ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках предусмотрена статьей 207 Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» (далее - Кодекс).

Так, согласно части первой вышеуказанной статьи Кодекса административная ответственность предусмотрена за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках к конкурсной документации (аукционной документации) либо в размещаемой информации при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, путем установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам либо указания на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг отдельным потенциальным поставщикам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и влечет штраф на должностных лиц в размере 50 МРП.

Субъектом данного правонарушения является – первый руководитель организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения государственных закупок, и (или) лиц, непосредственно участвующих в разработке конкурсной документации (аукционной документации).

Часть вторая рассматриваемой статьи предусматривает ответственность за несвоевременное рассмотрение замечаний к проекту конкурсной документации (аукционной документации), поступивших в рамках предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации), а равно несвоевременное размещение на веб-портале государственных закупок протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации), а также текста конкурсной документации (аукционной документации) и влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП.

Под должностным лицом за данное правонарушение является первый руководитель организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения государственных закупок.

Ответственность за отказ от осуществления государственных закупок в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, предусмотрена в части третей статьи 207 Кодекса и за совершение которого на первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определяемого Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности лицо налагается административный штраф в размере 100 МРП.

За направление запроса и иные действия конкурсной комиссии (аукционной комиссии), связанные с дополнением заявки на участие в конкурсе (аукционе) недостающими документами, заменой документов, представленных в заявке на участие в конкурсе (аукционе), приведением в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов, после истечения срока приведения заявок на участие в конкурсе (аукционе) в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации (аукционной документации), предусмотренными законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, ответственность предусмотрена частью 4 рассматриваемой статьи Кодекса.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере 100 МРП.

Под должностным лицом в данное части понимается председатель конкурсной комиссии (аукционной комиссии) и его заместитель, а также члены и секретарь конкурсной комиссии (аукционной комиссии).

Кроме того, частью пятой статьи 207 Кодекса предусмотрена ответственность за установление в конкурсной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам и (или) к привлекаемым ими субподрядчикам (соисполнителям) работ либо услуг квалификационных требований, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. За нарушение данное нормы влечет ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере 100 МРП.

Должностным лицом по данному нарушению является первый руководитель либо ответственный секретарь или иное осуществляющее полномочия ответственного секретаря должностное лицо, определяемое Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части невключения в конкурсную документацию критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение участников конкурса, влечет штраф на первых руководителей организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения государственных закупок, в размере 50 МРП.

Часть седьмая статьи 207 Кодекса предусматривает административную ответственность за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части неприменения к конкурсным ценовым предложениям относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение участников конкурса, и влечет штраф на должностных лиц в размере 50 МРП.

В данном же случае под должностными лицами понимаются председатель конкурсной комиссии и его заместитель, а также члены конкурсной комиссии.

Административная ответственность также предусмотрена за признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. За данный вид нарушения предусматривает штраф на председателя конкурсной комиссии (аукционной

комиссии) и его заместителя, а также членов конкурсной комиссии (аукционной комиссии) в размере 100 МРП (часть восьмая).

За неразделение на лоты при осуществлении государственных закупок в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственных закупках", предусмотрен штраф на должностных лиц в размере 50 МРП (часть девятая).

Ответственность за данное нарушение несут первые руководители организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения государственных закупок.

Ответственность за подготовка экспертной комиссией либо экспертом заведомо ложного экспертного заключения, на основании которого принято незаконное решение конкурсной комиссией (аукционной комиссией), предусмотрена частью десятой статьи 207 Кодекса и влечет штраф в размере 50 МРП.

В соответствии с часть одиннадцать статьи 207 Кодекса, на должностных лиц предусмотрен штраф в размере 30 МРП за необращение или несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании потенциальных поставщиков, поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в случаях:

1) когда заказчик в одностороннем порядке расторг с поставщиком договор о государственных закупках, в ходе исполнения которого установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (аукционной документации) или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса (аукциона), по результатам которой заключен такой договор;

2) неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках.

Ответственность за данное нарушение несут первые руководители организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения государственных закупок.

Особенно часто встречающимся видом нарушения является осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Данный вид нарушения предусмотрен частью двенадцать статьи 207 Кодекса и предусматривает штраф на должностных лиц в размере 100 МРП.

Ответственность за данное нарушение несут первые руководители организатора государственных закупок, заказчика или лиц, исполняющих их обязанности, ответственных за осуществление процедур организации и проведения государственных закупок.

И наконец, в связи с внедрением предварительного протокола допуска и обеспечения прозрачности принятых решений организаторами государственных закупок частью тринадцать статьи 207 предусмотрена административная ответственность за неуказание в протоколах предварительного допуска на участие в конкурсе (аукционе), об итогах государственных закупок способом конкурса

(аукциона) подробного описания причин отклонения заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе (аукционе), в том числе сведений и документов, подтверждающих его несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации (аукционной документации). За данный вид нарушения законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере 10 МРП.

Подводя итоги вышесказанного, во избежание нарушений норм законодательствам в сфере государственных закупок и административной ответственности соответственно, рекомендуется уделять особое внимание при принятии решения на стадии утверждения конкурсной документации (аукционной документации) либо в размещаемой информации при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, рассмотрения замечаний к проекту конкурсной документации (аукционной документации), поступивших в рамках предварительного обсуждения проекта конкурсной документации (аукционной документации), при принятии решения об отказе от осуществления государственных закупок, при принятии решения о признании потенциальных поставщиков не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, при осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора и на стадии исполнения договора, в случаях предусмотренных частью одиннадцать рассматриваемой статьи Кодекса.

 

 

Руководитель отдела камерального контроля

Департамента внутреннего государственного

Аудита по городу Астана Исахметов Талгат Айдарбекович

 

Руководитель отдела планирования,

анализа и отчетности Департамента

внутреннего государственного аудита по г.Астана Байкуанышов А.А.


 

Президент жолдауы

Адалдық алаңы

Жарменова Гульмира Сергазиевна

     СЕНІМ ТЕЛЕФОНДАРЫ

    АСТАНА қ. БІЛІМ БЕРУ ПОРТАЛЫ

Choose Colour